PANTOGRAF SA 510

PANTOGRAF 3 BURGIJE

• Sekcijska vrata za glodanje kanala.
• Trostruki dio za bušenje otvara za brave u krilima. 
• Glodanjem sa upravlja ručno uz pomoć vrha za praćenje. 
• Koristi se za otvaranje odvodnih kanala na PVC profilu.
• Odabir motora vrši se pomoću dugmeta.
• Pneumatski sistem stezanja profila. 
• Stiskanja profila izvodi se ručnim kontrolnim ventilom
 • Glave za glodanje mogu se slobodno podešavati po dubini i visini.
• Dizajn prema CE normama
Search