ČISTILICA KT 504-2

AUTOMATSKA MAŠINA ZA ČIŠĆENJE PVC PROFILA

• Koristi se za procese čišćenja uglova i površina plastičnih profila nakon zavarivanja.
• Specijalni stol od aluminijuma, čvrsti ormarić, dugotrajna elektrostatička boja 
• Pneumatsko kretanje, sistem automatskog rada 
• Radnja se automatski nastavlja od početne točke 
• Automatski odabir noževa 
• Automatsko fiksiranje prema profilu
• Gume za kabinu koje se mogu namestiti na pod radi smanjenja vibracija
• Dizajn prema CE normama

ČISTILICA KT 504-4

AUTOMATSKA MAŠINA ZA ČIŠĆENJE PVC PROFILA - 2 NOŽA

• Koristi se za procese čišćenja uglova i površina plastičnih profila nakon zavarivanja.
• Specijalni stol od aluminijuma, čvrsti ormarić, dugotrajna elektrostatička boja 
• Pneumatsko kretanje, sistem automatskog rada 
• Radnja se automatski nastavlja od početne točke 
• Sistem centrifuge omogućava profilima da budu pod uglom od 45° na nadstrešnicu
• Automatski odabir noževa 
• Automatsko fiksiranje prema profilu
• Gume za kabinu koje se mogu namestiti na pod radi smanjenja vibracija
• Dizajn prema CE normama
Search